BakgrunnWikdahl har en variert utdanningsbakgrunn for sitt arbeid som regissør i dag. Hun trekker på erfaring med mye praktisk teaterproduksjonsarbeid som gjør henne løsningsorientert og hun utviser stor tillit til sine medarbeidere. De siste årene har hun jobbet mye med musikk i sine forestillinger som en del av forestillingens helhet og konsept. Hennes arbeid viser en musikalitet i regien som blir lagt, Wikdahl jobber mye med tempo og rytme, skuespillerne blir ofte tildelt koreografi og hun jobber aktivt for å fremheve karakterenes personlighetstrekk. Wikdahl ønsker at hennes forestillinger skal oppleves som flytende bevegelser, som i en dans, i både forestillinger med replikkvekslinger i et lite kammerspill eller på en gigantisk scene hvor skuespillerne ikke ser hverandre, skal de likevel samspille og skape en felles flyt i hver en scene.         

 

Annen erfaring i kulturfeltet


Wikdahl har arbeidet som skuespiller ved blant annet Nationaltheatret,       

Chateau Neuf og i kortfilm, i tillegg til ulike oppdrag som skuespiller gjennom syv år i København. Som skuespiller har hun også lagt stemme til animerte karakterer.

Hun har coachet skuespillere for audition og har hatt ulike oppdrag i næringslivet,

i tillegg til å veilede skuespillere for opptaksprøver, jobbintervju og hjulpet til med regi og produsentarbeid i andres teaterproduksjoner.


Wikdahl har erfaring som regiassistent ved Det Kongelige Teater i København

for regissør Emil Hansen, og for regissør Tyra Tønnessen på hovedscenen ved Trøndelag Teater. 


I tillegg har hun arbeidserfaring som inspisient ved Trøndelag Teater.


Wikdahl har vært regikonsulent/ hjulpet til med regi for Øyvind Brandtzæg

og Espen Anthun Børø, begge er regissører i Rabarbrateateret.


Sosialt arbeid - Frilans fredag er et månedlig treff for frilans scenekunstnere og alle som jobber med teater i Trøndelag. Wikdahl arrangerer treffet på Rosendal Teater siste fredag i hver måned.

Visuelt arbeid - Shapes of Trondheim er et fotokunstprosjekt som fremhever ny arkitektur i Wikdahls hjemby. Trondheim er viden kjent for sine gamle byggverk, mens dette prosjektet viser en moderne by.

- Den Blå Åker er et videoinstallasjonsprosjekt Wikdahl produserte ut i fra et opprinnelig scenekunstprosjekt og som pop-up-fremvises på ulike byggverk.


Wikdahl er kjent for konseptutvikling av ulike prosjekter og var med på å starte

tv-kanal for sosiale plattformer med fokus på lokal kultur, som hun navnga Kulturrom. Et såpass fengende navn at det senere ble solgt av dagens prosjektleder til en av norges største tilskuddsordninger, mens Kulturrom-TV fortsatt lever videre.


Foredrag


Foredrag om arbeidsmetoder i Yggdrasil Teater på festivalkonferansen 2022, arrangert av Festivalnettverk Trøndelag.

Foredrag om å produsere stedsspesifikt teater ved Sverresborg,

Trøndelag Folkemuseum.

Foredrag om teaterproduksjon og teaterdrift ved VO, Trøndelag fylkeskommune.

Foredrag om kroppsspråk ved Stavne Trondheim KF.

Tilskudd


Wikdahl har blitt tildelt tilskudd til sine produksjoner fra:

Norsk Kulturråd, Statens Kulturråd (SE), Københavns Scenekunstudvalg (DK),

Fond For Utøvende Kunstnere, Scenekunstbruket, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Stjørdal kommune,

i tillegg til ulike tilskudd og sponsing fra næringslivet.

Wikdahl fikk tildet full pott på Stimuleringsmidler til utøvende kunstnere - Sceneinstruktør/Regissør, fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Søknadene ble behandlet individuelt og tildelinger ble gjort av Fond for utøvende kunstnere våren 2022.


Nominasjon


Æddaprisen 2012: "1000 zašto 1000 zato"

- Samtidsrelevant prosjekt rettet mot unge

Utdanning


Wikdahl flyttet fra Trondheim til Skarnes som tenåring for å få teaterutdanning ved Solbakken fhs, Revyskolen. Der hadde hun teaterproduksjon og skuespill som hovedfag i tillegg til dans, sang og revyhistorie. I tillegg valgte hun de to fordypningsfagene scenografi og lysdesign. Hun opptrådte i flere helaftens forestillinger og hadde regi på et mindre prosjekt. 


Hun tok senere skuespillerutdanning ved Skandinavisk Teaterskole i København. Der fikk hun prøve ut ulike metoder og tilnærminger til teaterfaget som; Stanislavskij, Lee Strasberg, Keith Johnstone, Mikhail Tsjekhov, Jacques Lecoq, Bertolt Brechts episk teater og devising theatre. Så vel som dansetimer i; klassisk ballett, jazz og showdans i tillegg til bevegelsesfag, scenekamp og fekting. Det ble også undervist i ulike stemme- og sangteknikker, musikal, kor og solosang. Teaterhistorie og ulike danske dialekter måtte også læres når tekster av f.eks. Shakespeare, Holberg og danske samtidsdramatikere skulle analyseres, tolkes og fremføres. Wikdahl fikk prøve seg på regi i en av de mange forestillingsprosjektene ved teaterskolen. Udervist av: Bozenna Partyka, Baard Owe, Barry McKenna, Tina Robinson, Kim Bodnia, Lars Henning, Jens Albinus med flere.


Ved Københavns Tekniske skole noen år senere fikk Wikdahl god innføring i filmproduksjon. Fra filmanalyse, ulike manusoppsett, dramaturgi, og dreiebok, til produksjonsplanlegging, filmopptak og klipp. Hun hadde regi på en filmproduksjon og deltok i hele forløpet fra idè til ferdig film. 


Kurs


Norsk Kulturråd - Ovasjon

Wikdahl ble tatt opp på et utviklingsprogram i regi av Kulturrådet for kunstnere og virksomheter innen kulturell og kreativ næring. En innføring i: SEAM den systematiske aktivitetsmetoden for entrepenørskap. Kurset varte i 6 mnd.


Norsk Kulturråd - Ovasjon 2.0 Pilot

Wikdahl ble invitert til utprøving av det nye programmet sammen med andre entreprenører innen kunst og kultur i Norge. Kurset gikk over 8 samlinger.


Dramatikerforbundet - Writing & consept development

Kurs av Kelly Davis ved Skriverommet, arrangert i samarbeid med:

Vestnorsk Filmsenter, Den Nationale Scene, Norsk forfattersentrum, Sørnorsk Filmsenter, Filmkraft, Folken, USF Verftet og Litteraturhuset.


Turnèteateret - Scenetreff Trøndelag

Produsentkurs med sjefsprodusent ved Nationaltheatret,

Henrik Melsom Edvardsen. Kurset tok for seg planlegging av ressurser, folk, tid og penger, og ledelse av de samme ressursene gjennom produksjonsforløpet. Kurset vekslet mellom teori og praktiske oppgaver, og drøfting av dilemma i ledelse.


NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio 

Kurs i skuespillerteknikk og improvisasjonsteknikk ved Kari Winge Onstad.

Annen utdanning


Å drive bedrift har Wikdahl lært med sin utdannelse fra gamle

ærverdige Trondheim kokk- og stuertskole, Årene ved den velrenomerte skolen med lange tradisjoner for detaljarbeid, disiplin og effektivitet, har rustet henne til å håndtere mange ulike situasjoner man møter i teaterbransjen.


Wikdahl har i tillegg til generell studiekompetanse, fordypning i matematikk og fysikk, universitetseksamener i matematikk, geologi, fysikk, matematikk- og naturfagdidaktikk og har undervist som realfagslærer i praksisforløp.

Hun innehar et årsstudium i STS - Kunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU.


Nå er hun ved å fullføre høyere utdanning med bachelor i pedagogikk ved NTNU, samtidig som hun arbeider i kulturbransjen. Forventet fullført studie vår 2024.


Verv


Wikdahl er kulturentreprenør og daglig leder i Yggdrasil Teater AS

som produserer det årlige historiske spelet/fantasyshowet:

"Yggdrasil - Legenden om Aretha fra Skierde".

Hun har tidligere vært styremedlem i Rabarbrateateret og

vært leder av referansegruppen i Mediepedagogikk og mediekompetanse ved NTNU. Både i Norge og Danmark har hun tidligere vært verneombud og tillitsvalgt i ulike bedrifter i privat næringsliv.

Wikdahl sitter i valgkomiteen til CREO Trøndelag og Arrangørnettverk Trøndelag.

Språk


Wikdahl snakker flytende dansk og norsk, kan regissere på engelsk

og har god kommunikasjon på svensk. 

Regissør- Har regissert helaftens forestillinger i mange

ulike teatersjangre. Fullverdig medlem av

Regiforbundet 

- Er regissør som er medlem av

Kunstnerforeningen

Film - og ScenekunstgruppenDramatiker- Har skrevet fem originalmanus for scene og

kortfilm, og oversatt og bearbeidet tre dramatiske verk.

Medlem av Norske Dramatikeres Forbund- Er medlem av Trøndersk forfatterlag

- en uavhengig faglig organisasjon for skjønnlitterære forfattere og dramatikere- Er medlem av Norsk PEN, del av verdens

største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon for

"Poets, Essayists and Novelists"Produsent


- Er Teatersjef og produsent for "Yggdrasil"

- et årlig arrangement som er medlem av

Arrangørettverk Trøndelag 
- Er regissør og spelprodusent hos

Yggdrasil Teater som er medlem av

Norske historiske spelUttalelser fra kolleger


“Jeg synes Thorunn er veldig stødig, organisert, pålitelig, ansvarlig og handlekraftig.”

Tyra Tønnessen

Regissør, doktorgrad i teater og underviser ved KHiO


“Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Thorunn i flere produksjoner produsert av Rabarbrateateret. For meg har det vært et rent lykketreff å jobbe med Thorunn, for jeg har satt pris på den friheten hun gir som instruktør, samtidig som hun alltid er rolig, tydelig og bestemt. Hun viser en smidighet og fleksibilitet i sine arbeidsmetoder, på den måten at hun ser hver enkelt medarbeider tydelig og ikke bare en gruppe. Hun kan utfordre med nye arbeidsmetoder hun tilfører og har demonstrert gjennomføringstalent i alle prosjekter, og har hatt suksess med flere produksjoner i Rabarbrateateret. Så jeg vil anbefale Thorunn til alle eventuelle arbeidsgivere innen teaterbransjen og kulturfeltet for øvrig.”

Espen Anthun Børø

Regissør og skuespiller - Grunnlegger av Rabarbrateateret


“Thorunn har vært en tilstedeværende regiassistent på “Rock’n Roll Wolf”- oppsetningen ved  Trøndelag Teater. Thorunn mestra kunststykket å holde oversikt og kontroll og vise omtanke. I produksjonen “Helg” samme år hadde hun inspisientfunksjon hvor jeg efterfølgende tok over etter henne; et helt strøkent opplegg. Jeg opplevde Thorunn som ryddig og strukturert i hennes arbeid og at også de andre medarbeiderne satte pris på dette.”

Randi Andersen Gafseth

Inspisient - Trøndelag Teater


“Fra å jobbe med Thorunn har jeg erfart at hun er en ekstremt hardtarbeidende, og visjonær regissør med en egen evne til å skape et positivt, sammensveiset arbeidsmiljø med stort engasjement for de aktuelle prosjektene.”

Gunhild Løhre

Koreograf og danser - Utdannet fra LIPA


"Teater Fusentast setter stor pris på Thorunns initiativ og energi når det gjelder organiseringen av vår månedlige Frilansfredag. 

Frilansfredagen gir en kjærkommen anledning til å møte kolleger, utveksle ideer, oppdatere hverandre om prosjekters utvikling eller mangel på sådan. Dit kan man komme med både kunstneriske seire og frustrasjoner. Som frilanser jobber man en del alene i perioder. Det er viktig å utveksle, det er viktig å inspirere hverandre. Og så er det mye latter.

Det er ikke bestandig vi har anledning å delta, men uansett er det fint å vite at Frilansfredagen finnes og blomstrer. Tusen Takk til Thorunn."

Jaap den Hertog og Coby Omvlee

Produsenter og skuespillere - Teater Fusentast

Foto på denne siden: Eirik Haldberg,

Katarzyna Maria Wieczorek og Egil Strand Wikdahl

(Barneskuespillernes foresatte har godkjent bruk av regissørbildet)