Kontaktopplysninger


Wikdahl arbeider som frilans regissør.

Hun tar på seg oppdrag for andre og regisserer for teatre, teaterkompanier og revygrupper, kor, produsenter og ulike oppdrag i næringslivet.  


Org.nr: 992 218 266      Ta kontakt for pressebilder.              thorunnwikdahl